Jezu Rozpal MnieNiech Płonie Ogień PaniePanie Na SyjonieTak Niewiele Mogę Ci Dać